moje prace w mediach:Save the city! Read some books


Milano MegaWatt


Media Library in Tarnów

Artykuł | Akademia A&B| Save the City! Read some books. | 12.18 | A&B

Tarnów of the Future | Otwarcie | 12.12.2017-10.01.2018 | Bema20 | Tarnów 

Prezentacja projektu | Tarnów of the Future | Otwarcie| 12.12.2017-10.01.2018 | Bema20 | Tarnów 

Praca konkursowa |Trzecia nagroda | Tarnów of the Future | Otwarcie | 12.12.2017-10.01.2018 | Bema20 | Tarnów 

Tarnów of the Future | w Gazecie Tarnowskiej | 29.12.2017| Tarnów 

Competition work |Third Prize | Tarnów of the Future | Opening | 12.12.2017-10.01.2018 | Bema20 | Tarnów 

Wystawa najlepszych prac studenckich

Politechnika Krakowska

| 17.03.2016-8.04. 2016 | Tarnowskie Centrum Kultury | Tarnów

Laureaci w konkursie studenckim | 18.06.2015 |  Tarnów

Praca konkursowa | Grand Prix | I Nagroda | 18.06.2015 |  Tarnów