Nowa dzielnica | Kobierzyn | Praca kursowa

Przestrzeń:

Dzielnica Kobierzyn to jedna z bardziej chaotycznych przestrzeni Krakowa. Jest wynikiem licznych niekonsekwentnych działań urbanistycznych oraz gwałtownej rozbudowy osiedli mieszkaniowych, które powstawały bez ustalonego planu czy założenia. Skutkiem jest źle skomunikowana dzielnica głównie o funkcji mieszkalnej.

Problemy:

Głównym problemem urbanistycznym jest chaotyczność zabudowy. Przestrzeń ta waha się od zabudowy jednorodzinnej na południu aż po ogromne bloki mieszkaniowe na północy. Duża odległość od centrum i brak wygodnej komunikacji transportu zbiorowego powoduje uzależnienie mieszkańców dzielnicy od aut. Brak zieleni i przestrzeni rekreacyjnej również nie wpływa pozytywnie na mieszkańców tego fragmentu miasta.

Rozwiązanie:

Projekt zakłada stworzenie gradacji zabudowy, której wysokość będzie wzrastać od południa na północ. Od wschodu i zachodu powstaną wysokie budynki o mieszanej funkcji, które będą tworzyć granicę i oddzielać zielone wnętrze dzielnicy od ruchliwych ulic po bokach.

Dzielnica ta nie będzie miała jednego zdecydowanego centrum, a raczej wiele placów i przestrzeni publicznych o różnorodnej funkcji rekreacyjnej i komercyjnej.

Od zachodu powstanie plac, który będzie wciągał odbiorców do wnętrza parku.

Wytyczne:

Priorytetem rozwoju dzielnicy jest stworzenie zielonej enklawy w centrum miasta. Przestrzeń ta będzie podporządkowana pieszym i rowerzystom.

Projekt oparty został o wytyczenie trzech osi wyznaczonych placami.