Mediateka w Tarnowie - pierwsza nagroda

Mediateka w Tarnowie - Grand Prix

Zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie badawczym "Socio-Spatial Innovations"

Projekt prowadzony przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Politechniką Krakowską

Certyfikat znajomości programu grasshopper

Element Urban Talks Conference - zaświadczenie o uczestnictwie