CHTK x BLSK.studio

Tytuł: CHTK

Typ: zlecenie komercyjne

Co: koncepcja budynku

Rok: 2019

Zespół: Sonia Kwiatkowska, Mateusz Skalski jako kooperatywa projektowa BLSK.studio

Programy: Revit, Illustrator, Photoshop

Projekt w realizacji

 

Zadanie: Projekt koncepcyjny adaptacji zabytkowego budynku stelmarni na pracownię malarską. Historyczny budynek stelmarni to drewniany obiekt będący częścią większego założenia dworskiego wpisanego do rejestru zabytków.

Największe wyzwanie projektowe: Zaproponowanie powiększenia istniejącego budynku w taki sposób, by nie zaburzał osi widokowych parku, w którym jest usytuowany oraz dobór konstrukcji i technologii, które pozwolą na zachowanie możliwie jak największej części historycznych elementów budynku.
Rozwiązanie: Relokacja budynku o metr do przodu, tak by nowa część była widoczna tylko z niektórych punktów parku. Decyzja o użyciu technologii prefabrykowanego drewna litego CLT i traktowaniu części historycznej jak zewnętrznej okładziny ścian.